Galerie Dvořák

Nákupy na skvělé adrese! Galerie Dvořák je rozsáhlý polyfunkční komplex na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II..

Informace

Adresa:

Nám. Přemysla Otakara II. 36, České Budějovice

Volné prostory, možnosti pronájmu, retail, informace. Neváhejte nás kontaktovat!

Skupina Karek Dvořák

© vichta – advertising 2023